Styrelse

 

Ordförande

Johan Sörman

0702-38 25 75

 

Vice ordförande

Kent Wessberg

0702-39 00 87

 

Sekreterare

Lasse Fransson

0733-20 54 19

 

Kassör

Birgitta Möller

0708-13 37 11

 

Ledamot

Boris Smeds

0721-58 90 94

 

Ledamot

Björn Gullander

0703-77 59 22

 

Ledamot

Kjell Blasiusson

0733-10 83 02

 

Ledamot

Niclas Anglert

 

Ledamot

Vakant

 

Valberedning

Rolf Pettersson

(Sammankallande)

0709-43 35 55

 

Roland Anglert

0455-510 03

 

Vakant

 

 

 

Övriga funktionärer

 

Hamn

Kent Wessberg

0702-39 00 87

 

Tomas Kamm

0733-59 22 72

 

Klubbstugan

Eva-Lisa Smeds

0739 - 16 69 45

 

Utbildning

Björn Gullander

0703-77 59 22

 

Sjösäk./Radio

Björn Gullander

0703-77 59 22

 

Miljö

Lars Fransson

0733-20 54 19

 

Ungdom

Vakant

 

Marknadsrådet

Vakant

 

Aukt.besiktn.man

Håkan Bergström

0705-88 73 40

 

Båtplatsansvarig

Johan Sörman

0702-38 25 75

 

Revisorer

Ulf Eklund

 

Bengt Thorsell

0768-89 85 41

 

Anita Svensson

0708-18 57 01

 

Registeransvarig BAS

Boris Smeds

0721-58 90 94

 

Kontakt

torhamnsbatsallskap@gmail.com

 

Torhamns båtsällskap

 

Bildades: 1981/02/09

 

Bankgiro: 5468-5243

 

Organisationsnr: 835001-1956

 

Epost: torhamnsbatsallskap@gmail.com

 

Enskilda medlemmar : 133

Familjer: 33

Totalt antal medlemmar inkl familjemedlemmar : 229

 

Antal båtplatser: 137

Fördelat enligt följande:

Plats vid Y-bom: 120

Längs kaj: 18

 

Protokoll till stadgar

 

Stadgar TBS