Miljö

 

Förbud mot toalettavfall från fritidsbåtar införs 2015

 

2015 införs ett förbud mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Förbudet gäller alla fritidsbåtar, förutom de som är k-märkta. Hela Sveriges sjöterritorium omfattas.

 

Läs mer här!

 

 

 

Ren båtbotten

 

Beväxning på fartygsskrov, så kallad biofouling, är sedan länge ett känt problem bland båtägare. För att förhindra påväxt på fartygsskrov kan man använda sig av bottenfärger eller mekanisk rengörning.

 

Läs mer här!

 

 

 

 

 

 

Säkerhet

 

Brandskydd för fritidsbåtar

Enligt försäkringsvillkoren ska alla motordrivna båtar vara utrustade med minst en tvåkilos handbrandsläckare med pulver. Om båtens längd överstiger tio meter ska den ha minst två sådana släckare.

 

Gasol i fritidsbåt

Länk till checklista

 

Se även filmen nedan.

 

 

 

 

Sjösäkerhet och Sjösäkerhetsrådet

 

Varje år dör mellan 30 och 40 personer i det svenska fritidsbåtslivet, orsakerna är till största delen attityder, beteenden styrda av bristande erfarenhet och okunskap. För Transportstyrelsen är arbetet med sjösäkerhetsfrågor viktigt och en del i det arbetet är vår delaktighet i Sjösäkerhetsrådet.

 

Läs mer här!

 

 

Dokument

Statens Räddningsverks allmänna råd för brandsäkerhet i gästhamnar

Länk till pdf-fil

 

Sjösäkerhet, länk till egenkontroll av fritidsbåt, Svenska båtunionen

Länk till pdf-fil