Vill du bli medlem i

Torhamns Båtsällskap?

 

Läs igenom informationen nedan samt båtsällskapets stadgar. Skicka in dina uppgifter till klubben via formuläret till höger och betala in din medlemsavgift och eventuell köavgift på bankgirokonto (bg:5468-5243)

Glöm ej ange att du är ny medlem, ditt namn, val av medlemskap samt om du vill ställa dig i kö för båtplats, på inbetalningen. Du får därefter en bekräftelse på ditt medlemskap via email eller post.

 

Det finns tre typer av medlemskap:

 

Enskilt medlemskap 500 kr

 

Familjemedlemskap 600 kr.

Gäller personer som är mantalsskrivna på samma adress

 

Junior 100 kr. Gäller till och med det år man fyller 18 år.

 

Kölista: För att ansöka om båtplats skall man vara medlem i TBS och betala årlig medlemsavgift. För kölistan betalas en administrativ avgift på 500:-. Avgiften tillfaller TBS  då man har erbjudits samt accepterat båtplats. Om man efter tre år ej kunnat erbjudas båtplats betalar båtsällskapet tillbaka den administrativa avgiften, om man så önskar, och man förlorar därmed sin plats i kölistan.

Tackar man nej till erbjuden båtplats 3 ggr förlorar man också sin plats i kölistan.

 

Kölistan uppdateras allt eftersom och finns på denna länken.

 

Deltagande på någon av TBS organiserade arbetsdagar innebär ett avdrag på 250:-/arbetsdag. Innehav av förtroendeuppdrag eller annat som av styrelsen bedöms likvärdigt innebär att medlemsavgiften reduceras till 0 kr för enskilt medlemskap respektive 100 kr för familjemedlemskap. Avdraget sker på nästföljande års faktura.

 

Båtklubben administrerar alla sina uppgifter via dator för att upprätthålla medlemsregister, båtplatser, kölistor, fakturering, redovisning mm. Medlemmar i Torhamns Båtklubb registreras även hos Blekinge Båtförbund samt hos Svenska Båtunionen. Som medlem erhåller du tidningen Båtliv.

 

I och med insändandet av medlemsansökan godkänner du även att dina personuppgifter kommer att användas i överensstämmelse med PUL (personuppgiftslagen). Har du något emot detta var vänlig kontakta ordföranden.

 

Välkommen med din ansökan!

 

Formulär

för medlemskap

 

Fält märkta med * måste fyllas i.